Vi följer moderna pedagogiska metoder som är baserade på riktlinjerna hos European Framework of Reference for Teaching Spanish Languages, den gemensamma europeiska referensramen för undervisning av spanska.

Våra skickliga och kompetenta lärare, högkvalitativa språklektioner, regelbundna provtillfällen och kontinuerlig uppföljning på individnivå är några av de grundpelare som vi på AIP baserar vårt arbete på. Allt för att hålla våra studenters motivation till lärande på topp!

Lär dig spanska i Valencia

AIPs huvudsyfte är att erbjuda våra studenter bästa möjliga kvalitet på undervisningen, för att de i sin tur ska kunna uppnå sina mål. För åstadkomma detta har vi samordnat lärare, alla med universitetsexamen inom just spanskundervisning, med specialisering inom olika områden för att skapa ett så omfattande lärande som möjligt.

Kvaliteten på vår spanskundervisning garanteras av det kontinuerliga arbetet med urval och skapande av undervisningsmaterial, lärarstöd  och observation i klassrummen.

Spansklektioner i Valencia

Individanpassning - grunden för vår metod

Vi vet att personlig anpassning är grundläggande för att öka en students förmåga till att lära sig ett språk effektivt, därför följs varje students individuella behov upp kontinuerligt. Detta görs av en lärare under hela studietiden, bland annat genom enskilda samtal och utvärderingar i slutet av varje vecka. Det är så vi ser utvecklingen som sker under veckorna och får möjlighet att forma studierna efter individen.

Kunskapscenter

Utöver dina lektioner har du möjlighet till egna studier i vårt kunskapscenter, där det finns extramaterial som du kan använda dig av för att utveckla läsförståelse, hörförståelse och skrivförmåga. Nivåanpassade böcker, övningar på cd-skivor och självstyrda skrivövningar hjälper att uppnå dina mål! Varje student får även möjlighet till minst två timmars handledning per vecka med en av skolans lärare. 

Det finns också tillgång till nivåanpassade grammatik- och övningsböcker (med facit för självrättning), lexikon och övningsblad.

Brev från studenter

AIP a les meilleurs professionnels pour vous apprendre l’espagnol. De plus, AIP Language Institute vous apporte le soutien dont vous avez besoin en vivant dans un pays étranger. Je suis très satisfaite de leurs services.

Vår undervisningsmetod 1
Priscila Castro

ANSÖK NU

och få rabatter och gratis anmälningsavgift

Frågor?

Fråga oss

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Scroll to Top