Vår undervisningsmetod

Vi följer de modernaste pedagogiska metoderna som är baserade på inriktning mot kommunikation samt den gemensamma europeiska referensramen för språk: lärande, undervisning och bedömning (CEFR) från Europarådet för språkundervisning, så som Cervantes Institutets riktlinjer gör gällande.

Högt kvalificerade lärare, inlärningsmetoder som garanterar kvalitetsnivån på klasserna, veckovisa tester och individuell uppföljning av studenterna är några av de grundpelare som AIP baserar sitt arbete på för att hålla intresset och daglig motivation till lärande på topp för våra studenter som lär sig spanska i Valencia.

Lär dig spanska i Valencia

AIPs huvudsyfte är att erbjuda sina studenter bästa möjliga kvalitet på undervisningen för att uppnå största framgång. För att åstadkomma detta har vi en avdelning där en studiekoordinator samordnar en grupp av lärare, vilka alla har en universitetsexamen för undervisning i spanska.Kvaliteten på våra klasser garanteras av det kontinuerliga arbetet med urval och skapande av undervisningsmaterial, lärarstöd, observation i klassrummen etc.

Grunden för vår metod

Customization; the basis of our method

På AIP vet vi att ett av de fundamentala behoven för att möjliggöra en students förmåga att lära sig ett språk effektivt är personlig anpassning. Var och en av studenternas individuella behov kommer kontinuerligt att följas av en lärare under hela veckan, i slutet av varje vecka har studenterna ett enskilt samtal samt en utvärdering/lägesrapport om hur studierna utvecklas.

Kunskapscenter

Utöver dina klasser, har du också möjlighet till självstudier, du har rätt till minst två timmars handledning per vecka med en av skolans lärare. Du kan även använda extramaterial som finns tillgänglig på skolan för att utveckla din läsförståelse (med hjälp av övningar och nivå anpassade böcker), din hörförståelse (med övningar på cd-skivor) och din skrivförmåga (med självstyrda övningar).Det finns även tillgång till grammatik och övningsböcker nivåanpassade (som alla innehåller självrättnings facit), ordböcker, övningsblad etc.

Kundbrev

AIP has the best professionals to teach you Spanish. Also, the AIP Language Institute always gives you the support you need while living in a foreign country. I am very happy with their services.
Vår undervisningsmetod 3
Priscila Castro

ANSÖK NU

och få rabatter och gratis anmälningsavgift

Frågor?

Fråga oss

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter